D66-voorman Jan Engels stopt als raadslid in de gemeente Bronckhorst. De voormalig wethouder rekent zich het uitblijven van een verkiezingswinst aan en doet een stap terug, maar blijft wel commissielid.

“Ik ben twee keer lijsttrekker geweest met als nadrukkelijke inzet om weer mee te doen in een coalitie”, zegt Engels. “Dat is beide keren niet gelukt en ik vind dat je daar als politiek leider en lijsttrekker conclusies aan moet verbinden.” Hoewel hij stopt als raadslid en fractievoorzitter, blijft hij wel aan als commissielid voor D66. “In plaats van de kar trekken, ga ik de kar duwen”, aldus Engels, die tussen 2014 en 2018 wethouder was. “Ik vind nog steeds dat ik vanuit die andere rol een bijdrage kan leveren. Want het zwaartepunt is aan het verschuiven. De besluitvorming blijft in de gemeenteraad, maar commissievergaderingen worden belangrijker.”

In 2014 werd Engels wethouder voor D66, dat toen drie zetels had. Bij de volgende twee verkiezingen bleef de partij steken op twee zetels. “In 2018 kwam het volgens mij door het landelijk sentiment met de verschuiving van D66 naar GroenLinks”, zegt de D66’er, die ook dit jaar geen zetelwinst boekte, waarbij hij wijst naar de groei van lokale partijen. “Ik denk dat een belangrijke reden voor die groei de tegenstem is geweest omdat mensen geen vertrouwen hebben in landelijke partijen.”

Gevraagd naar zijn grootste succes, wijst Engels naar de ‘Vitale Kernen’, waarin inwoners de ruimte krijgen om met plannen te komen voor hun dorp. “Ik heb aan de wieg mogen staan als wethouder en vind het prachtig om te zien dat daar mooie projecten uit naar voren komen”, aldus de D66’er, die wijst naar de recente plannen voor Steenderen. “Toen was het op mijn initiatief dat we als raad één verklaring hebben opgesteld. Die beide elementen samen vind ik echt een succes.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO (archief, links op foto)