De gemeenteraad Lochem bespreekt tijdens de politieke avonden op 6, 13 en 19 september de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Op 13 september hebben inwoners de gelegenheid om in te spreken. In deze kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. De kernvisies voor Barchem, Eefde , Epse en Gorssel volgen later dit jaar.

Tijdens de politieke avond op dinsdag 6 september wordt de raad tijdens een informerende tafel bijgepraat over de kernvisies. Nadat er een presentatie is gegeven kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Deze tafel is voor inwoners te volgen vanaf de publieke tribune of live te bekijken via www.lochem.nl/politiekeavond. Er is geen mogelijkheid voor inspreken deze avond. De tafel begint om 19.30 uur in het gemeentehuis, zaal Ampsen/Verwolde.

Op dinsdag 13 september is er een beeldvormende tafel tijdens de extra politieke avond. Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken. Zij zijn van harte uitgenodigd hun mening over dit onderwerp te delen met de raad. De raadsleden kunnen de ingebrachte meningen meewegen bij het maken van hun beslissing. Nadat de meesprekers hun bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken: naar verwachting is dat op 19 september.

In totaal staan voor Harfsen en Kring van Dorth voor de periode tot 2030 108 woningen gepland, waarvan circa 75 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen Zuidwest en Harfsen West. Voor Laren en Exel staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 140 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Laren zijn Laren Noord en Laren Zuid. In Lochem (inclusief Zwiep) is de planning om 628 woningen te bouwen, waarvan 300 woningen op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Lochem is Lochem Oost.

Nadat de raad de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem heeft vastgesteld wordt begonnen met het opstarten van ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het doen van onderzoeken voor de ruimtelijke procedures.

Foto: RTV Ideaal (archief)