© Foto: RTV Ideaal (archief)

De regio Achterhoek is bezig met de ontwikkeling van toekomstbestendige huisvesting voor dak- en thuisloze mensen. Een belangrijke stap hierin is het in beeld brengen van het aantal dak- en thuisloze mensen en de achterliggende problematiek van dak- en thuisloosheid. Bureau HHM uit Enschede voerde dit onderzoek uit en aan het onderzoek werkten 23 organisaties mee, waaronder de acht Achterhoekse gemeenten, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De Achterhoek is één van de eerste regio’s in Nederland die met deze onderzoeksmethode heeft gewerkt. In 2023 is dit type onderzoek voor het eerst in Nederland uitgevoerd. Voor de Achterhoek volgt nog aanvullend onderzoek, vooral naar de groep mensen die een briefadres heeft of die bij familie, vrienden, kennissen of in een andere ruimte verblijft. Dit om in beeld te krijgen in hoeverre deze groep een zorg- of ondersteuningsvraag heeft.

Het onderzoeksbureau komt bij deze brede telling op een totaal aantal van 264 personen die dak- of thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden, plus 159 briefadressen. Dit aantal komt overeen met tellingen in andere regio’s van Nederland. Het bureau onderzocht niet alleen het aantal dak- en thuisloze mensen. Er werd ook gekeken naar de leefsituatie en het profiel. Er zijn vaak meerdere redenen waarom iemand dakloos wordt. Financiële redenen, relatieproblemen en/of conflicten in de familie staan bovenaan, gevolgd door psychische problemen.

Voor 111 mensen heeft Doetinchem als centrumgemeente een wettelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, namelijk de categorie mensen die in de openbare ruimte verblijven, mensen in de (nood)opvang of crisisopvang en mensen die vanuit Wmo of Jeugdzorg uitstromen uit Beschermd Wonen.