De derde Achterhoek Monitor is donderdag gepresenteerd tijdens het jaarcongres in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. Het overzicht van feiten en cijfers over de economie en het leven in de regio is in opdracht van de Achterhoek Board samengesteld door een team van onafhankelijke onderzoekers. Ook nu blijkt weer dat de Achterhoek beschikt over een grote veerkracht. De COVID19-crisis blijkt vooralsnog niet meer dan een glooiing te zijn geweest in de gestage positieve ontwikkeling van de Achterhoekse economie. Tegengesteld aan de Nederlandse economie die een dip kende.

“Er gaat veel goed, maar de cijfers laten zien dat we niet achterover kunnen leunen. Voorbeeld is de knellende arbeidsmarkt die nog krapper is dan vorig jaar. Het jaarlijks tekort bedraagt inmiddels 1.900 werken­den. Bovendien zijn er nieuwe uitdagingen door de huidige mondiale ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven” aldus Emmeke Gosselink, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor. De krapte op de arbeidsmarkt betreft nu alle sectoren en lijkt eerder van structurele aard dan van conjuncturele aard te zijn. Bovendien is deze krapte hoger dan in omliggende regio’s. Positief is dat steeds meer Achterhoekers binnen de regio werken; het aantal Achterhoekers dat buiten de regio werkt is tussen 2014 en 2020 met 2.400 afgenomen. Toch is de ‘pendelbalans’ nog altijd negatief; er werken meer mensen buiten de regio, dan van buiten de regio in de Achterhoek. Daarnaast valt op dat de arbeidsparticipatie toeneemt en deeltijders meer uren willen gaan werken.

De druk op de woningmarkt is hoog, wel is in de eerste helft van 2022 deze druk voor kopers iets afgenomen. In 2021 kon een koper nog kiezen uit 2,1 woningen. Inmiddels zijn dit 2,2 woningen. In een gezonde woningmarkt zou dit 6 á 7 woningen moeten zijn. De druk in de sociale huursector neemt echter nog wel toe. Met name die voor appartementen. Het aantal inwoners stijgt sinds 2020. Dat komt omdat er meer mensen zich vestigen in de Achterhoek dan er vertrekken. In 2021 was dit een positief saldo van 1.234 mensen. De natuurlijke aanwas in de Achterhoek is negatief: jaarlijks sterven er meer mensen dan er geboren worden in de Achterhoek. “Positief is dat onder de nieuwkomers ook een groot aantal arbeidskrachten zitten, die we hard nodig hebben” zegt Gosselink. Ruim de helft van de nieuwkomers is tussen de 30- 60 jaar.

In de Achterhoek wordt flink in machines en digitalisering geïnvesteerd, waardoor met minder werknemers meer werk verzet wordt. Positief is dat in de Achterhoek de toegevoegde waarde (winst) per baan in een flink aantal sectoren is toegenomen. De Achterhoek blijkt met vijf clusters een sterke ontwikkeling te kennen ten opzichte van omliggende regio’s.

© Foto: Dirk Spannenburg