Vorige week namen de leerlingen van groep 5/6 van de Rozengaardsweide en De Leer uit Hengelo de eerste Bronckhorster Beweegkar in gebruik. De beweegkar is een kar vol met spellen voor alle leerlingen in het basisonderwijs.

De scholen hadden de gemeente Bronckhorst gevraagd om met hen mee te denken. Ze wilden het bewegen op het schoolplein graag een boost geven. De combinatiefunctionarissen Robin en Roos van de gemeente Bronckhorst bedachten een creatieve oplossing de ‘Beweegkar’. Al tijdens het eerste gebruik inspireerde de kar de aanwezige docenten. De spellen zijn leuk om in de pauze te spelen, maar ook taal en rekenen kun je op een speelse manier verpakken in de spellen. De Beweegkar kan dienen als handvat voor het bewegend leren. Met de inzet van de Beweegkar hopen de combinatiefunctionarissen van de gemeente Bronckhorst leerlingen te stimuleren en te inspireren om nog meer buiten te spelen en ze uit te dagen om gebruik te maken van de mooie groene omgeving waarin ze opgroeien.

De Beweegkar is een kar met tien spellen, die op verschillende niveaus gespeeld kunnen worden. Er komen maar liefst 4 verschillende uitvoeringen van de Beweegkar beschikbaar. Zo heeft een deelnemende school elke 10 weken een andere uitdagende kar op het schoolplein. De leerlingen krijgen uitleg over de spellen met korte instructie filmpjes. Spellen die meer uitleg vragen, worden in de gymles toegelicht door de vakleerkracht. Tot de zomer wordt de Beweegkar op de schoolpleinen in Hengelo getest. Veel andere scholen toonden al interesse en maken na afloop van deze pilot graag gebruik van de kar.

© Foto: Gemeente Bronckhorst