Anton Stapelkamp mag van de Aaltense gemeenteraad aanblijven als burgemeester. Hij wordt voorgedragen voor een herbenoeming voor zes jaar. Dit besluit, genomen tijdens een besloten vergadering, maakte de gemeenteraad dinsdagavond bekend.

Op 22 december 2023 eindigt de eerste ambtstermijn van burgemeester Stapelkamp. De gemeenteraad moet uiterlijk vier maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. Begin de jaar is de Vertrouwenscommissie, onder leiding van de heer Raimond Smit, aan de slag gegaan om het advies over de herbenoeming aan de gemeenteraad voor te bereiden. De commissie heeft een ‘Verslag van Bevindingen’ opgesteld. Dit verslag is op 30 mei in de raad besproken en leidde tot een besluit met een aanbeveling voor herbenoeming.

“Ik ben erg blij met de voordracht en dank de raad hartelijk voor het vertrouwen. Ik heb het zeer naar mijn zin in de gemeente Aalten en kijk ernaar uit om mij de komende zes jaar weer vol overtuiging in te zetten voor deze prachtige gemeente” aldus burgemeester Stapelkamp.

Het raadsbesluit met aanbeveling voor herbenoeming, gaat via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt burgemeester Anton Stapelkamp bij Koninklijk besluit herbenoemd voor zes jaar.

© Foto: RTV Ideaal (archief)