Het gaat stukken beter met de boomkikkers in de Achterhoek. De populatie boomkikkers in Nederland was eind vorige eeuw voornamelijk actief in de Achterhoek, en telde nog maar een magere vierhonderd exemplaren. Inmiddels is door natuurbehoud en enkele droge zomers de populatie flink toegenomen.

“In 1985 waren er zo’n vierhonderd boomkikkers actief in de Achterhoek”, zegt ecoloog Jan Stronks. “In de periode 2022-2023 waren er zo’n 8.000 exemplaren.” De afname van boomkikkers kwam vooral door de toename van landbouw en het verdwijnen van kikkerpoelen. Eind vorige eeuw werden er maatregelen getroffen die de jaren hierna aansloegen. “Enkele maatregelen zijn het herstellen van plasjes en het aanleggen van nieuwe poelen”, zegt Stronks. De boomkikker geeft namelijk, in tegenstelling tot wat zijn naam doet denken, de voorkeur aan poelen met bramenstruiken.

“De populatie zit nu op een niveau dat die tegen een stootje kan, vergeleken met 1985 is dit echt een record”, zegt de ecoloog. “Vergelijk je dit aantal met de populatie van voor 1985 dan is dit echt niks.” De ecoloog geeft aan dat het onmogelijk is om weer terug te keren naar de populatieaantallen van voor 1985. “De natte gebieden van vroeger zijn nu allemaal bebouwd met boerderijen en woonwijken”, zegt Stronks.

Ook de aanhoudende droogte in de Achterhoek tussen 2019 en 2021 zorgde ervoor dat de populatie flink toenam, veel kikkerpoelen stonden in deze periode zonder water. “Vissen eten de kikkervisjes op, ze hebben dus een poel nodig die eens in de zoveel tijd droogvalt”, zegt boswachter Rugers.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8