Er komt een nieuwe Reudinkbrug over de Berkel in Lochem. De brug, die officieel Hoevenbrug heet, moet natuurlijk voldoen aan technische eisen. Deze eisen werkt bouwteam Van Heteren op dit moment uit. De gemeente Lochem wil inwoners vragen om mee te denken over de uitstraling van de brug. Op 31 oktober is van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis, in Lochem, hierover de eerste bijeenkomst. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

De gemeente en de landschapsarchitecte binnen het bouwteam, die de brug uiteindelijk ontwerpt, halen tijdens deze bijeenkomst verhalen op. Verhalen die inwoners vertellen over de brug en die een rol spelen bij de uitstraling van de brug. Met deze verhalen gaat de landschapsarchitecte aan de slag met de uiterlijke kenmerken van de brug. Zoals de leuning en de landhoofden. Landhoofden verzorgen de ondersteuning van de feitelijke brug. Zo wordt het een brug van en voor Lochemers. Belangstellenden die willen meedenken over de nieuwe Reudinkbrug kunnen zich aanmelden via de website. Hierop staat ook meer informatie over de brug. De verwachting is dat het gehele ontwerp voor de brug begin 2024 klaar is. Dan starten ze ook met de sloop van de brug.

Uit een inspectie begin februari 2023 blijkt dat de Reudinkbrug in zeer slechte staat verkeert. Om de veiligheid van de gebruikers van de brug te garanderen, heeft de gemeente Lochem onverwacht ‘ingrijpende maatregelen’ moeten nemen. De verbinding is voor zwaar verkeer weggevallen wat natuurlijk erg vervelend is. Het biedt de gemeente op dit moment ook kansen om na te denken over de uitstraling en dus het verhaal van deze verbinding.

© Foto: Gemeente Lochem