Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom is een conceptbeweeg- en sportakkoord opgesteld. Op 19 juli aanvang 20.00 uur wordt onder leiding van Achterhoek in Beweging een bijeenkomst in het gemeentehuis gehouden om dit conceptakkoord met clubs, verenigingen en sporters te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst op 19 juli worden ook leden geworven voor een nieuw in te stellen stuurgroep. Deze stuurgroep is erg belangrijk omdat zij het sportakkoord bewaakt en hieraan richting geeft. Tijdens de bijeenkomst hoort men meer over het hoe en waarom van de stuurgroep en kan men besluiten hierin wellicht zitting te nemen.

Op 17 juli wordt input opgehaald om het akkoord af te kunnen maken. Dat betekent dat het gesprek aangegaan wordt op basis van de conceptversie die er nu ligt. De verwerking daarvan vindt plaats in de zomermaanden. In september is naar verwachting de afronding met een feestelijke ondertekening.