Zonnige bedrijven van Agem is een programma om Achterhoekse bedrijven te adviseren over zonne-energie. Agem ontzorgt bedrijven en werkt een kant en klare businesscase uit waarin zichtbaar wordt óf en zo ja hoe interessant het is om van het dak een zonnedak te maken. Om Bronckhorster ondernemers goed te informeren organiseert Agem twee verschillende webinars over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Een is speciaal gericht op de agrarische sector en de ander op de bedrijfssector.

Woensdag 14 juli om 20:00 uur is er een bijeenkomst voor Agrariërs in Bronckhorst en Woensdag 21 juli om 20:00 uur voor het bedrijfsleven in Bronckhorst. Het webinar helpt om een goede afweging te maken om mee te doen aan Zonnige Bedrijven. Ondernemers kunnen zich ook direct aanmelden voor zonnige bedrijven via: www.zonnigebedrijven.nl.