© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

De gemeente Lochem peilt de mening van inwoners over leefbaarheid en veiligheid in de buurt, de samenwerking tussen gemeente en inwoners en dienstverlening. Dat doet ze via het digitale inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en met een steekproef onder inwoners. Inwoners kunnen tot en met 24 september 2023 meedoen aan de peiling. Eind oktober zijn de resultaten bekend.

In de peiling staan vier maatschappelijke thema’s centraal. De thema’s zijn woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg. Ruim 1100 jongeren en jongvolwassenen krijgen een brief van het college met de vraag om mee te doen aan de peiling. Voor elke 25 deelnemers uit deze groep plant de gemeente een boom. De uitkomsten van het onderzoek zijn eind 2023 te zien op de website van de gemeente Lochem. Aan de hand van de resultaten kijkt de gemeente hoe ze haar dienstverlening kan verbeteren. In het najaar van 2023 wordt bekend hoe de gemeente Lochem haar dienstverlening verbeterd.

Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente Lochem woont, werkt en/of onderneemt, kan gratis meedoen. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl. Na aanmelding krijgt men per mail een vragenlijst.

© Foto: RTV Ideaal (archief)