Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad van Berkelland om het college opdracht te geven om de geschatte realisatiekosten van de nieuwe sporthal van bijna 16 miljoen omlaag te brengen naar 12,5 miljoen (exclusief alternatieve verkeersinfrastructuur). Dit zal gedaan worden door het Programma van Eisen voor de locatie De Meene aan te passen. Daarnaast vraagt het college 482.000 euro beschikbaar te stellen voor onderhoud en reparatie van de huidige sporthal ’t Rikkenhage, zodat deze in ieder geval tot en met 2028 veilig te gebruiken is.

Op 28 juni 2022 heeft de gemeenteraad locatie De Meene aangewezen voor een nieuwe sporthal in Ruurlo met als uitgangspunt vier zaaldelen. Op de locatie De Meene moet onder andere een optie worden uitgewerkt met respect voor de natuur en moet worden nagegaan of alternatieve aanrijroutes en ingang van het sportcomplex mogelijk zijn. De raad heeft ook gevraagd om geïnformeerd te worden voordat onomkeerbare besluiten worden genomen.

Het aanpassen van het Programma van Eisen, dat tot nu toe uitgegaan is van vier zaaldelen, zal gebeuren in nauwe afstemming met de gebruikers en Stichting Zwembad Ruurlo (SZR). In het onlangs uitgevoerde onderzoek in het kader van de sport- en beweegvisie wordt geconstateerd dat een totaal van vier zaaldelen voor Ruurlo, ook in vergelijking met de andere kernen relatief hoog is.

Het voorstel zal door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke avond op 5 september.

© Foto: RTV Ideaal (archief)