Present Bronckhorst organiseert op 30 oktober van 09.00 tot 14.00 uur voor de tweede keer een Sociaal Groen-dag. Dit keer worden er tuinen opgeknapt in de Reseda- en Anjerstraat in Steenderen. Groepen vrijwilligers helpen op deze dag bij het duurzaam beplanten van de voortuinen van bewoners die dit om allerlei redenen niet zelf kunnen oppakken. Present organiseert de dag in samenwerking met Stichting Welzijn Steenderen, Sité, de gemeente en Steenderens Belang.

Met het project Sociaal Groen wil Present mensen met elkaar verbinden en buurten in Bronckhorst vergroenen. Na de make-over van de tuinen worden aan iedere bewoner vrijwilligers gekoppeld, die helpen bij het bijhouden van de tuinen. ”We willen hier zoveel mogelijk mensen vanuit Steenderen bij betrekken”, vertelt Hilde Colenbrander, projectcoördinator van Present Bronckhorst, ”Zodat mensen elkaar leren kennen en meer begrip voor elkaar krijgen.”

Present is nog op zoek naar vrijwilligers die op 30 oktober mee willen doen met het opnieuw beplanten van tuinen en naar vrijwilligers die voor een afgebakende periode een tuin willen onderhouden. Hebt u groene vingers? Vindt u het leuk om een tuin te onderhouden en ondertussen een praatje te maken met de bewoner? Meld u dan aan als vrijwilliger voor Sociaal Groen bij Hilde Colenbrander, projectcoördinator Present Bronckhorst, via e-mail: hilde.colenbrander@presentbronckhorst.nl