Doetinchem wil groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Om dat mogelijk te maken, zijn meer woningen nodig. Hoe gaat de gemeente dat doen in een tijd van stikstof, stijgende bouwkosten en een gebrek aan bouwvakkers? Bijna 59.000 inwoners telt de gemeente Doetinchem nu nog. Sinds 2014 laat het inwonersaantal een lichte stijging zien, volgens onderzoek van Omroep Gelderland . De gemeente telt nu bijna 26.000 woningen, waarvan een kleine dertig procent sociale huurwoningen.

Vier jaar geleden veranderde de situatie op de woningmarkt sterk. Waar de Achterhoek eerst nog werd aangemerkt als krimpregio is de afgelopen jaren de overgang gemaakt naar bouwen naar behoefte. Inmiddels is er landelijk, en ook in Doetinchem, sprake van krapte op de woningmarkt en neemt het Rijk weer sterk de regie.

Hoe zien de concrete woningbouwplannen voor de komen jaren er nu uit voor Doetinchem? De komende jaren is er ruimte nodig voor 6.300 nieuwe woningen. Een deel van die plannen is al in ontwikkeling. Zo wil de gemeente dat er al vóór 2030 minimaal 2470 woningen bij komen. Dat is onlangs vastgelegd in de regionale woondeal Achterhoek. Daarin staan de afspraken die de regio, de provincie en het Rijk met elkaar hebben gemaakt.

In de woonvisie die de gemeente heeft opgesteld worden deze plannen verder uitgewerkt. Zo moet er genoeg variatie aan woningen zijn in een wijk. En er moet worden gebouwd voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Ook heeft bouwen in bestaand gebied de voorkeur boven bouwen aan de rand van de stad of dorp.

© Foto: RTV Ideaal (archief)