Zaterdag nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen raken iedereen in onze samenleving, maar bepaalde groepen extra hard. Het college van B en W van Doetinchem stelde daarom dinsdag 21 december het Doetinchems Coronasteunpakket vast. Met dit pakket ondersteunt de gemeente ondernemers, kwetsbare ouderen, jongeren, stichtingen en verenigingen.

Het Doetinchemse Coronasteunpakket bestaat uit diverse maatregelen; Bezoekers in de binnenstad krijgen van winkeliers tot 31 januari 2022 een gratis uitrijkaart voor de Varkensweide, Catharinagarage en Amphiongarage. De inning van de lokale heffingen voor alle ondernemingen word uitgesteld tot 1 juli 2022 als de betreffende onderneming hierom verzoekt. Om de click & collect en (maaltijd)bezorging beter te faciliteren, mogen ondernemers in de binnenstad op ruimere tijden met de auto in de binnenstad rijden. Zelfstandigen die tijdelijk onvoldoende inkomen hebben kunnen een aanvraag doen voor aanvulling van hun inkomen bij het Ondernemerssteunpunt. Verenigingen en stichtingen kunnen extra (financiële) steun aanvragen. Deze steun kan bestaan uit een eenmalige gift van 250 euro of een bedrag toegekend op basis van de ‘Subsidieregeling Maatwerk Corona-ondersteuning (een groter
bedrag).

De maatregelen worden in nauwe samenwerking vormgegeven door onder meer de ondernemersverenigingen Wehl, dorpsraad Gaanderen, Binnenstadbedrijf Doetinchem, de IG&D, OVD, Buurtplein en Sport ID. De Gemeente Doetinchem blijft de effecten van de coronapandemie op de lokale samenleving monitoren en waar mogelijk en gewenst extra aanvullende ondersteuning bieden.

Foto: RTV Ideaal (archief)