In Velswijk is een werkgroep van enthousiaste bewoners gestart met het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor de komende 5 tot 10 jaar. Een belangrijk aandachtspunt is het behoud van Buurthuis D’n Draejer als een centrale ontmoetingsplek voor de inwoners van Velswijk. Het bestuur van dorpsbelangenorganisatie Voor Velswijk Door Velswijk heeft DKK gevraagd dit proces te begeleiden. De gemeente Bronckhorst is hierbij ook actief betrokken.

Het plan wat wordt gedacht en bekeken is van, voor en door bewoners van Velswijk. Onder begeleiding van twee deskundige procesbegeleiders gaat de werkgroep, een brede afspiegeling van de dorpsgemeenschap, aan de slag met het ophalen van de nodige input bij alle bewoners: kern en buitengebied. Binnenkort volgt de bewonersavond waarbij bewoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Velswijk.

© Foto: RTV Ideaal