Na een langdurig participatietraject trekt de Dorpsraad Hummelo alsnog de handen af van het plan om de verkeersimpasse rond Laag-Keppel te doorbreken. De dorpsbelangenorganisatie wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor de afsluiting van de Dorpsstraat in het stadje.

De Dorpsraad Hummelo richt zich samen met de Dorpsraad Wehl tot de provincie en de Gemeente Bronckhorst in een zienswijze. Na een lang traject werd afgelopen zomer een veelomvattende oplossing voor de verkeersproblemen in Laag-Keppel gepresenteerd, mét steun van de dorpsbelangenorganisatie uit Hummelo die als klankbordgroep was betrokken. Niet terecht, schrijft de Dorpsraad Hummelo. Want er is steun voor de oplossing voor de Hummeloseweg, maar bij de afsluiting van de Dorpsstraat voelt de partij zich niet gehoord. “Helaas zijn wij door gemeente en provincie wel als één klankbordgroep gepresenteerd, waarmee wellicht onbedoeld, dorpsraad Hummelo voor het beeld mede verantwoordelijk is gemaakt”, staat in de brief.

Het werk voor de definitieve afsluiting van de Dorpsstraat moet voor het einde van het jaar starten. De tijdelijke afsluiting, vanwege de werkzaamheden aan de Keppelseweg in Doetinchem, heeft volgens de schrijvers al veel pijnpunten blootgelegd. De dorpsraden waarschuwen voor een sociaal isolement van kwetsbare groepen omdat huisartsenpraktijken, sporthallen en zwembad Zonnewater (Hoog-Keppel, red.) niet goed meer te bereiken zijn. De bereikbaarheid zou dalen tot ‘een absolute ondergrens’. Ondernemers hebben hun zorgen over de afsluiting al eerder uitgesproken, donderdagavond deed voorzitter Henkjan Garretsen van de Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt dat opnieuw tijdens een commissievergadering.

Waar de dorpsraden van Wehl en Hummelo hun handen van de plannen aftrekken, liet de Dorpsraad Keppel & Eldrik eerder al weten achter de defintieve afsluiting van de Dorpsstraat én het doorlopen participatietraject te staan. “We doen een keer iets in breed overleg, met brede betrokkenheid”, aldus voorzitter Marius Strijker. “Dan moet je niet bij de uitkomst zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Ik sta achter de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Daar conformeer ik me graag aan en dan gaan we kijken wat de effecten zijn.”

Als oplossing voor de verkeersproblematiek wijzen de dorpsraden van Wehl en Hummelo, opnieuw, naar het doortrekken van de Sliekstraat N317 naar de Broekhuizerstraat N813 bij Wehl. Geen optie, liet de provincie eerder al weten. De oplossing voor Laag-Keppel mag namelijk niet teveel geld kosten. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!”, schrijven de dorpsraden van Wehl en Hummelo als afsluiting in de brief. “Wij wensen u bijzonder veel wijsheid toe!”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8