Door de ligging op hoge zandgronden heeft de Achterhoek de laatste jaren extra last gehad van de toenemende droogte en piekbuien. De Achterhoek is ook zeer kwetsbaar voor droogte doordat er beperkte mogelijkheden zijn voor het inlaten van extra water uit de grote rivieren. Daarom werkt de provincie Gelderland met 19 partijen, zoals de gemeenten Lochem en Bronckhorst, Staatsbosbeheer en Vitens, samen om van de Achterhoek een veerkrachtige regio te maken, die weet om te gaan met het veranderende klimaat.

Water vasthouden is de oplossing voor droogte. Hoe de samenwerkende partijen dit gaan realiseren is nog onduidelijk. Onderwerpen waarop de 19 samenwerkende partijen zich op richten zijn het opvangen en vasthouden van meer (regen)water, het telen van andere gewassen en bepalen waar wel en geen woningen moeten komen. Om weerbaar te zijn tegen droogte, moet de Achterhoek jaarlijks 150 miljoen kuub water vasthouden. Omgerekend zijn dat 750 miljoen volle regentonnen. In de praktijk betekent dat een extra laag grondwater van 100 millimeter in de hele Achterhoek. De Achterhoek kan daarbij het beste in tien eenheden onderverdeeld worden. In elk van deze deelgebieden zullen andere sleutels nodig zijn om dit doel te bereiken.

De samenwerkende partijen zijn Waterschap Rijn en IJssel, de gemeenten Winterswijk, Doetinchem, Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland, Lochem en Zutphen, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit, Vitens en provincie Gelderland. Ook met vier Liemers gemeenten wordt samengewerkt aan handelingsperspectieven, in het verlengde van de samenwerking met de 19 partijen. Dit zijn de gemeenten Doesburg, Duiven, Zevenaar en Westervoort.

Foto: Provincie Gelderland