Onlangs is bij een rondgang in het natuurgebied Zwarte Veen een sterke en afwijkende geur waargenomen. Er was verder niets te zien. Een gespecialiseerd bedrijf heeft daarop bodemmonsters afgenomen. De bodemanalyses laten zien dat het om drugsafval gaat dat is gedumpt.

De dumping van drugsafval was in het Zwarte Veen lastig te constateren, omdat er niets te zien was; er waren geen vaten gedumpt. Op basis van de afwijkende geur is de gemeente samen met de verantwoordelijke diensten vorige week gestart met het opruimen. Dit wil zeggen het afgraven van de bodem op de betreffende locatie en daardoor is een gat ontstaan. Deze week wordt nog verder ontgraven omdat bleek dat nog niet alle verontreiniging verwijderd was. Bovendien wordt het aanwezige oppervlaktewater verwijderd. Vervolgens worden opnieuw monsters genomen. Als er dan niets meer aangetroffen wordt, wordt het gat weer aangevuld met schone grond.

De dumping heeft gezorgd voor vervuiling van een deel van de bodem en het grondwater. Er is geen gevaar voor de gezondheid geweest. Het inademen van hoge concentraties kan mogelijk schadelijk zijn, maar aangezien het in de buitenlucht is, is de kans hierop klein. Inmiddels is de kern van de vervuilde grond ontgraven en afgevoerd.

© Foto: RTV Ideaal (archief)