Op donderdag 6 juli was de aftrap van het Toldieks Feest met een cabaretavond. Tijdens deze avond werd Eef-Jan Olthof gehuldigd omdat hij 25 jaar bestuurslid is bij de Stichting Oranjefeesten Toldijk.

Jilske de Bruin, bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, de koepelorganisatie voor Oranjeverenigingen en -stichtingen reikte een zilveren legpenning uit voor het 25-jarig jubileum, met naam en het aantal jaren erop en op de andere kant het logo van de Oranjebond. Tevens ontving Eef-Jan een mooi draaginsigne en een oorkonde voor aan de muur als bewijs van de inzet.

Binnen de Stichting Oranjefeesten Toldijk is Eef-Jan een actief deelnemer en organisator binnen allerlei kleinere commissies en maakt hij al ruim twintig jaar de vogel voor het vogelschieten.

© Foto: Tonny Huurnink