Gedeputeerde Staten in Gelderland hebben het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2022 vastgesteld. Daarmee geeft de provincie aan hoe ze komend jaar werkt aan een bloeiende cultuur- en erfgoedsector. Plannen waar veel mensen van kunnen genieten. Gelderland wil blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de sector en oog blijven houden voor de gevolgen van de coronapandemie.

Volgend jaar investeert de provincie bijna 40 miljoen in cultuur en erfgoed. Het mooie verleden van Gelderland in stand houden, beleefbaar maken en versterken zijn de ambities van provinciale programma Erfgoed. Wat cultuur betreft, wil de provincie een gevarieerd aanbod aan musea, bibliotheken en theaters waar bezoekers hun hart aan kunnen ophalen. Provincie Gelderland wil goed kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. Neem de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes, die zijn in 2021 door Unesco tot Werelderfgoed uitgeroepen. Aankomend jaar werken we verder aan de ontwikkeling en uitvoering van bezoekersactiviteiten en kennisontwikkeling.

Er blijft aandacht voor de culturele organisaties en hun mogelijkheden om ook in deze lastige tijden producties te kunnen ontwikkelen. De subsidie voor grote producties en festivals die vorig jaar ten einde kwam, wordt daarom alsnog eenmaal geopend. Deze extra subsidie is bedoeld voor initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in 2022 in Gelderland plaatsvinden.

Foto: Erfgoed Buitenplaats