Woensdag 18 januari plantte wethouder Lex de Goede de ‘eerste boom’ van de actie ‘Een boom mot kunn’n’. Hij deed dat bij de heer Ribbink in Laren. Komende weken volgen nog 226 bomen.

Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Bomen zijn waardevol voor vogels en insecten, bieden schaduw en koelte en maken het landschap bijzonder. Met het project ‘één boom mot kunn’n’ wil de gemeente Lochem beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap. Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Lochem konden eind 2022 weer gratis een boom aanvragen via de actie ‘Een boom mot kunn’n’. Inmiddels kunnen er geen aanmeldingen meer worden gedaan voor deze actie.

De heer Ribbink legde bij de wortels van de boom ook een fles met een brief. Daarop staat dat hij deze boom van ’t Onderholt en de gemeente heeft gekregen. Komt de boom ooit aan het einde van zijn leven, dan duikt het mooie verhaal over het planten van deze boom weer op.

© Foto: Gemeente Lochem