De eerste Bronckhorster Politieke Avond is donderdag druk bezocht door inwoners. Op het gemeentehuis in Hengelo werd een nieuwe manier van vergaderen in gebruik genomen, hiermee wil de gemeente haar inwoners meer betrekken bij de politiek.

“We zijn heel blij met de aftrap, het is heel wat anders en je bent benieuwd hoe het ontvangen wordt”, aldus raadsgriffier Miranda Veenbergen. “We willen uitnodigender en transparanter zijn, dat is wel gelukt denk ik.” Met het afschieten van een confettikanon werd de eerste editie feestelijk in gang gezet. Tijdens de avond kwamen er verschillende onderwerpen, zoals de status van het Stationsgebouw in Vorden en een adviserende tafel over woningbouwcriteria, besproken. Dit werd gedaan aan tafels in een kleinere formelere setting.

Aan de oproep van de gemeente, om aanwezig te zijn bij de nieuwe manier vergaderen, werd ruim gehoor gegeven. “Ik heb veel mensen gesproken die dachten: ‘ik vind het leuk om daar eens een keer heen te gaan'”, aldus de raadsgriffier. De vele aanwezigen vielen ook Marcel Westerink, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) op: “Ik ben blij verrast dat er zo goed gehoor gegeven is, sommigen waren nieuwsgierig naar de opzet en sommige kwamen specifiek voor een onderwerp.”

De raad van Bronckhorst kijkt positief terug op de eerste editie. “Wat mij betreft is het heel goed ontvangen, de sfeer was goed en het was heel informatief”, aldus Westerink. “De drempel ligt lager dan de eerder commissievergadering, en wat ons betreft kan het zeker door.” Hier sluit PvdA’er Luuk Preijde zich bij aan: “Ik was afwachtend vooraf, maar kijk er positief op terug. En de positiviteit zit hem er dan in dat je meer met elkaar in overleg kan gaan en dat er ook een dialoog ontstond.”

Terugkijkend op het debuut van de Bronckhorster Politieke Avond ziet de griffie wel verbeterpunten. “Er zijn best wel puntjes op de i te zetten”, aldus Veenbergen. “Het was heel druk en soms kwam je dan stoelen te kort. Ook was het soms moeilijk te verstaan achterin de zaal, daar moeten we nog aan werken.” Ook het praten via de voorzitter bleek nog even een puntje van aandacht in de nieuwe formelere setting, maar gedurende de avond liep dit steeds beter. “Het was voor ons allemaal even een zoektocht, ook voor de voorzitter”, aldus Preijde. “Maar het is heel prettig verlopen.”

Na het zomerreces gaat Bronckhorst de nieuw politieke avonden evalueren en kijken of ze het voort zetten. Donderdag is de reguliere raadsvergadering in Bronckhorst, de eerstvolgende politieke avond staat voor 13 april op de agenda.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8