Op 12 oktober 2021 is aan Vitelco/HPT in Lichtenvoorde een nieuwe omgevingsvergunning verleend. Voor het milieuaspect geur is op 27 oktober 2020 een maatwerkbesluit (met aanvullende geurbeperkende maatregelen) vastgesteld. Tegen beide besluiten is beroep ingesteld bij de Rechtbank.

In een tussenuitspraak van 1 juni 2022 heeft de Rechtbank aangeven dat het maatwerkbesluit motiveringsgebreken heeft. De Rechtbank heeft het college van B&W in de gelegenheid gesteld om de gebreken te herstellen. Op 26 juli 2022 heeft het college een herstelmaatwerkbesluit vastgesteld. Omdat in de omgevingsvergunning wordt verwezen naar het maatwerkbesluit geur, is door het college ook voor de omgevingsvergunning een herstelbesluit vastgesteld. De omwonenden van Vitelco/HPT zijn hiervan destijds per brief op de hoogte gebracht.

Op 13 maart 2023 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. De Rechtbank concludeert dat de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken in de herstelbesluiten van 26 juli 2022 zijn hersteld. Hiermee worden de ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van de Rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na 13 maart 2023.

“We zijn blij met de uitspraak van de Rechtbank, omdat we nu een stap dichterbij een onherroepelijke vergunning zijn. Als die er is moet Vitelco/HPT aan de slag met de voorgeschreven maatregelen. Die maatregelen zijn bedoeld om eventuele geuroverlast te verminderen” aldus wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre.

© Foto: RTV Ideaal