Samen Sterker Thuis ondersteunt inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek, bij zo lang mogelijk op een prettige manier, zelfstandig thuis wonen. Samen Sterker Thuis richt zich in principe op mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een (nieuwe) hulpvraag hebben. Het betreft een nieuwe vorm van zorg en ondersteuning. Waarbij het er in de kern om gaat de zelfredzaamheid van mensen te vergroten in een traject van maximaal 8-12 weken. Het team van Samen Sterker Thuis heeft inmiddels meer dan vijftig mensen ondersteund.

Er zijn al mooie voorbeelden bekend. Tijdens het huisbezoek bespreekt het team van Samen Sterker Thuis bijvoorbeeld wat de inwoner kan doen om gezond te blijven door gezond te eten en te blijven bewegen. En zij gaan na wat de inwoner zelf (weer) kan leren. Het team en de inwoner gaan samen na wat het netwerk van familie, vrienden, buren of andere bekenden kan betekenen. Samen met de kinderen wordt soms afgesproken dat zij helpen bij het regelen van de financiën. Als kinderen op afstand wonen zijn er mogelijkheden om goed contact te houden. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een eenvoudig te bedienen tablet.

Het team van Samen Sterker Thuis is voorjaar 2022 gestart en heeft tot nu toe zo’n vijftig inwoners ondersteund. Onder meer door inzet van gebruiksvriendelijke (technische) hulpmiddelen, door het netwerk van de inwoner in te zetten of te verwijzen naar sociale voorzieningen en door dingen (weer) te leren. ”In de praktijk zien we dat deze inwoners minder een beroep hoeven doen op de gangbare zorg en de huishoudelijke hulp. Maar bovenal blijkt dat mensen het fijn vinden om met de ondersteuning van Samen Sterker Thuis langer en met meer plezier thuis te kunnen blijven wonen. Hun leefplezier verbetert” aldus Victor Boldewijn, manager team Samen Sterker Thuis.

© Foto: Samen Sterker Thuis