De eerste mensen uit Oekraïne zijn opgevangen in Fletcher Hotel De Scheperskamp. Het hotel is sinds donderdag 24 maart geopend als opvang voor mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Dit is de eerste grootschalige opvanglocatie in de gemeente Lochem, met 105 plaatsen.

De eerste mensen uit Oekraine kwamen donderdag in kleine groepjes in het hotel aan. Het gaat voornamelijk om vrouwen, kinderen en ouderen. De opvang is vooralsnog tot 15 juni van dit jaar. De gemeente Lochem draagt hiermee bij aan de opdracht van het Rijk aan de Veiligheidsregio’s om snel noodopvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Woensdagavond 23 maart was er een goed bezochte buurtbijeenkomst voor omwonenden van het hotel. Ongeveer 100 mensen waren aanwezig. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve was blij met de opkomst. “Het is hartverwarmend om merken hoezeer de mensen uit de buurt meedenken en meeleven. Het was een zaal vol betrokkenheid.” Tegelijkertijd gaf de burgemeester aan, dat de vluchtelingen in eerste instantie gebaat zijn bij rust. “Alle aangeboden hulp waarderen wij zeer. Op dit moment is rust en veiligheid het belangrijkste dat we de mensen uit Oekraine kunnen bieden. Rust om bij te komen van de reis en van het plotse vertrek uit hun eigen land. De gemeente en het hotel hebben een team opgezet dat alle hotelgasten uit Oekraine zo goed mogelijk opvangt en verzorgt.”

De gemeente voert gesprekken over andere locaties om op korte termijn mensen op te vangen. Daarnaast bieden veel inwoners van de gemeente hulp en huisvesting aan voor mensen die vluchtten uit Oekraïne. De afgelopen dagen bezocht de gemeente initiatiefnemers in verschillende kernen om afspraken te maken en mogelijkheden te bekijken. Binnen de kernen vormen speciale projectgroepen een netwerk rond de opvang. De gemeente Lochem vraagt mensen die opvang willen bieden, zich te melden via oekraine@lochem.nl. Met alle aanbiedingen neemt de gemeente contact op.

Foto: Gemeente Lochem