Het college van burgemeester en wethouders van Oude-IJsselstreek wil de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Woongebied Meghlo, voormalig kwekerij Venhorst’ vast te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om woningen te realiseren op de plek van de voormalig kwekerij (tussen Beuningstraat, Landerweg, Nieuweweg en Julianaweg) in Megchelen.

Het gebied zal een parkachtige uitstraling krijgen. Dat is mogelijk omdat de woningen gebouwd worden tussen de volgroeide bomen in het gebied. Het plan draagt bij aan een oplossing voor de grote woningbouwbehoefte binnen de gemeente Oude IJsselstreek, zeker onder jongeren en senioren.

Omdat Meghlo direct grenst aan de woonkern Megchelen én het bestemmingsplan voorziet in een goede ontsluiting voor auto’s, fietsers en voetgangers wordt het aantrekkelijk woongebied voor deze doelgroepen. Het plan levert tot slot een financiële bijdrage aan een fietspad dat tussen Huize Landfort naar Megchelen en naar het plangebied zal worden aangelegd.

© Foto: Plan Viewer