Kleine en middelgrote gemeenten staan voor grote uitdagingen, vaak in landelijk gebied. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling, en hindert een tekort aan woningen de groei. Tegelijkertijd bieden de kwaliteiten van deze gemeenten ook kansen. In deze gebieden is er vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren.

Om deze vraagstukken aan te pakken zijn Town Deals ontwikkeld. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin deskundigen uit ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten werken aan nieuwe oplossingen. De gemeenten Bronckhorst, Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân en het Hogeland ondertekenden gisteren samen met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’. Zij bezochten daarvoor ontmoetings- en activiteitencentrum De Kei in Steenderen.

In de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’ staan de kwaliteit van wonen en werken centraal. Deze Town Deal heeft een looptijd van één jaar. Hierna evalueren de betrokken partijen de samenwerking en resultaten. Op basis daarvan beslissen zij of ze de Town Deal in deze vorm doorzetten, uitbreiden of aanpassen.

”De uitdagingen van onze tijd kunnen we alleen samen aanpakken. Deze gemeenten hebben allemaal hun eigen unieke karakter, waar de inwoners terecht trots op zijn. Tegelijkertijd heeft elke regio ook te maken met maatschappelijke opgaven, zoals vergrijzing en ontgroening. Gemeenten en het Rijk bundelen de krachten om hier werk van te maken” aldus Minister Bruins Slot.

© Foto: gemeente Bronckhorst