arriva treinen© Foto: Omroep Gelderland

De provincie Gelderland moet beter uitleggen waarom ze kiezen voor dieseltreinen in plaats van elektrische treinen op het traject van de RegioExpres tussen Doetinchem en Arnhem. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de provincie. De provincie had de organisatie gevraagd om de plannen onder de loep te nemen.

De RegioExpres is een extra sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem die, op z’n vroegst, vanaf 2027 wordt ingevoerd. De provincie Gelderland beschouwt het verbeteren van de spoorlijn als een ‘snelle, duurzame en robuuste verbinding tussen de Randstad en de Gelderse regio’s en voor een aantrekkelijkere woon-, werk- en leefomgeving’. Daarnaast, zegt de provincie, is reizen met de trein een duurzaam alternatief voor de drukke snelwegen A12 en A18.

In het rapport staat informatie over de milieugevolgen bij de aanleg van het dubbelspoor tussen Doetinchem en Didam en de aanleg van extra perrons op de stations Wehl en Doetinchem de Huet, allebei noodzakelijk voor de invoer van de RegioExpres. Uit het rapport blijkt dat er een negatief effect is op de natuur, archeologische waarden en trillingen. De geluidshinder neemt wel af door verschillende maatregelen, zoals het aanbrengen van raildempers.

Toch constateert de Commissie dat er nog belangrijke informatie ontbreekt. “De keuze voor dieseltreinen in plaats van elektrificatie is onvoldoende toegelicht, terwijl elektrificatie positieve effecten kan hebben voor de leefomgeving, zoals voor geluid, uitstoot en duurzaamheid”, aldus de Commissie tegen Omroep Gelderland. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het provinciaal inpassingsplan.