Als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ligt, valt niet uit te sluiten dat er vanaf 1 januari 2024 geen nieuwe herten meer bij komen in de Hertenkamp in Lochem. De vrouwtjes zullen dan wel blijven, maar de mannetjesherten moeten weg. Zo komen er dan geen nakomelingen meer en sterft de hertenpopulatie uit. Dat betekent dat de hertenkamp in de toekomst ophoudt te bestaan.

Wat er dan met deze plek gaat gebeuren als de plannen doorgaan is nog onduidelijk. De Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord (BBSB) wil bewoners en bezoekers betrekken bij de nieuwe invulling. Om zoveel mogelijk meningen te verzamelen over de toekomst van het Hertenkamp hebben ze een enquête gestart. In de enquête worden verschillende vragen gesteld. De laatste vraag gaat over de toekomst. Bij deze vraag staan drie opties over de toekomst van het Hertenkamp als er geen herten meer zouden zijn.

De enquête loopt nog tot augustus. Na het verwerken van de resultaten gaat BBSB de bevindingen aan de Gemeente Lochem, de Provincie Gelderland en de Tweede kamer overhandigen. De enquête is in te vullen op de website enquete.bbsb.nl.

© Foto: Google Maps