De grondeigenaar heeft een gewijzigd principeverzoek voor woningbouw op de locatie Florijn van de voormalige timmerfabriek in Geesteren aan het college voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Berkelland, is in principe akkoord met de eerste fase van de woningbouwontwikkeling op de locatie van de voormalige timmerfabriek.

Het plan omvat 29 woningen en bestaat vooral uit starterswoningen, sociale huurwoningen en levensloopbestendige koopwoningen. Het woningbouwprogramma is volgens de gemeente een grote plus voor Geesteren. “Vanaf dag één hebben we aangegeven dat deze locatie de meest geschikte locatie is voor woningbouw, ook na het collegebesluit op het principe verzoek in januari 2022. Deze gewijzigde ontwikkeling is in nauwe samenwerking met Geesterens Belang tot stand gekomen. Het zorgt er voor dat Geesteren vooruit kan, want dit biedt ook tijd en ruimte aan andere Geesterse bouwinitiatieven,” aldus wethouder Arjen van Gijssel

De gemeente Berkelland en de grondeigenaar gaan over fase 1 nu verder in gesprek, waaronder over de landschappelijke inpassing, zodat de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. De grondeigenaar heeft tevens een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van een zogenoemde fase 2. Deze fase komt voor ontwikkeling in beeld over circa 10 jaar.

© Foto: Gemeente Berkelland