Op donderdag 10 maart, 100 jaar na de oprichting van Sportvereniging Dinxperlo reikte burgemeester Stapelkamp een eremedaille uit aan de heer Theo Aaldering en aan de heer Ed Naves, beiden afkomstig uit Dinxperlo. De eremedaille is een bijzonder eerbetoon en wordt slechts toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen en organisaties die zich voor de plaatselijke gemeenschap en/of gemeente in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. En als blijk van waardering aan personen en organisaties uit de lokale gemeente die zich door zeer bijzondere activiteiten en/of prestaties op nationaal of internationaal niveau op enigerlei gebied (zoals wetenschap, ondernemerschap, cultuur en sport) onderscheiden hebben.

De heren Aaldering en Naves zijn voorgedragen door het bestuur van FC Dinxperlo voor hun verdiensten aan de voetbalsport in de gemeente Aalten in het algemeen, vanuit Sportvereniging Dinxperlo (SVD) en voetbalclub DZSV uitmondend in de Fusie Club Dinxperlo (FC Dinxperlo), en daarmee aan Dinxperlo in het bijzonder. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het realiseren van de fusie een prestatie van formaat is, en heeft besloten beide heren een eremedaille toe te kennen.

Foto: FC Dinxperlo