Een merendeel van de cliënten die in 2020 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via Voormekaar, is positief over de kwaliteit van ondersteuning (86%). Dat is één van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die een maatwerkvoorziening via de Wmo of Jeugdhulp hebben ontvangen. Er zijn vragen gesteld over het contact met de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning opgeleverd heeft. Op www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle resultaten van beide onderzoeken te vinden.

Voor Wmo zijn er 1.140 vragenlijsten verzonden en 497 vragenlijsten geretourneerd. Van de respondenten geeft een ruime meerderheid aan dat zij door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen (82%) en dat zij zich beter kunnen redden (86%). En 82% van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaren.

Na in 2019 en daling te hebben gezien in het aantal respondenten die de ontvangen brief over het genomen besluit duidelijk vond, hebben we maatregelen genomen om de leesbaarheid en het taalniveau van de brieven te verbeteren. Gelukkig zien we dat dit jaar terug in de resultaten, en vindt 81% de brief nu (heel) duidelijk. Het aandeel respondenten dat de brief heel onduidelijk vindt, is eveneens flink gedaald van 14% vorig jaar naar 0% dit jaar.

Foto: Gemeente Berkelland