© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Lochem maakt structureel extra geld vrij om een impuls te geven aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om het gewenste niveau te kunnen bereiken, stelt het college aan de raad voor om structureel een extra bedrag van 489.000 euro per jaar te besteden aan de openbare ruimte, zoals in het investeringsplan is opgenomen. Het bestaande jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ongeveer 8 miljoen euro. Globaal wordt 5 miljoen euro besteed aan werkzaamheden van Circulus en 3 miljoen euro voor groot onderhoud aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden.

Het niveau van beheer en onderhoud voldoet niet aan de eisen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) uit 2019. Circulus en de gemeente merken dat er structureel te weinig budget is om de openbare ruimte op het door de raad vastgestelde niveau te kunnen beheren en onderhouden. Het college heeft in zijn collegeprogramma genoemd dat de openbare ruimte er verzorgd moet uitzien en beseft dat daar meer geld voor nodig is.

De gemeente zet het extra geld in voor groen, verhardingen en opruimen van bijplaatsingen bij containers in milieuparkjes. De gelden zijn voor het verbeteren van de veiligheid, toegankelijkheid en begaanbaarheid van de paden en wegen en voor groenrenovatie. ”Dit omdat we met alleen dagelijks onderhoud de gewenste beeldkwaliteit in plantvakken niet altijd halen. Het bedrag voor reiniging is om bijplaatsingen bij containers te verwijderen” aldus het college. Elk jaar bepaalt de gemeente samen met Circulus de werkzaamheden en locaties die Circulus aanpakt.

© Foto: RTV Ideaal (archief)