© Foto: RTV Ideaal (archief)

Bij een handhavingsactie is vrijdagavond door politie en handhavers van de gemeente Aalten een feest bij TicoTico in Aalten beëindigd. Bezoekers, die afkwamen op een grunge party, gaven gehoor aan de oproep te vertrekken en hebben rustig het terrein verlaten. De locatie is als gevolg van overtreding van de exploitatievergunning door burgemeester Stapelkamp voor de duur van zes maanden gesloten.

”De grunge party die vrijdagavond plaatsvond werd aangekondigd op de website van TicoTico. Hierop is zowel schriftelijk als persoonlijk contact gezocht met de eigenaar. Meerdere keren is hem te kennen gegeven dat bij een volgende overtreding de exploitatievergunning van TicoTico voor een periode van zes maanden zou worden ingetrokken” aldus de gemeente Aalten.

De eigenaar van Barloseweg 24B in Aalten beschikt op zijn perceel over een ontvangstruimte, ook wel bekend als TicoTico. Hij heeft een vergunning om daar, in het kader van lezingen en excursies bij zijn bedrijf, een hapje en een (non- of licht-alcoholisch) drankje te serveren. Op deze locatie is het nadrukkelijk niet toegestaan feesten, partijen en concerten te houden. Dit verbod is in de afgelopen twee jaar stelselmatig door de eigenaar geschonden.

Ondanks meerdere waarschuwingen en dwangsommen van de gemeente is tot acht keer toe vastgesteld dat er op de locatie een feest of concert werd gehouden. Het totaalbedrag aan verbeurde dwangsommen is inmiddels opgelopen tot 200.000 euro. De eigenaar van TicoTico heeft bezwaar gemaakt tegen de aan hem opgelegde dwangsommen. Op advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Aalten zijn de bezwaren ongegrond verklaard, waarna door de eigenaar een gerechtelijke procedure is gestart tegen de gemeente. Uitspraak van de rechtbank wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.