Tijdens de 18e vergadering van de Achterhoek Raad is gebiedsgedeputeerde Helga Witjes benoemd als lid van de Achterhoek Board. Zij volgt daarmee oud-gedeputeerde Peter van ’t Hoog op. “De Achterhoek is een regio van omzien naar elkaar en aanpakken. Naast naoberschap is het ook d’ran. Dat spreekt me enorm aan. Ik ben dan ook heel erg blij met deze benoeming” aldus Helga Witjes.

De raadsvergadering had naast de benoeming van Helga Witjes een feestelijk karakter vanuit het vijfjarig jubileum van de huidige samenwerkingsstructuur in de Achterhoek. Mark Boumans trapte af met een terugblik op vijf jaar samenwerken en de belangrijke rol die de Achterhoek Raad hierin speelt. Voorafgaand aan de raad heette Mark Boumans iedereen welkom bij een groot bordspel ‘Woonopoly’, dat de complexiteit rondom bouwen naar Achterhoekse identiteit duidelijk maakt. Dit spel is ook gespeeld met minister Hugo de Jonge tijdens het Achterhoeks Lentefestival in Den Haag dit voorjaar. In de Achterhoek Raad zijn vervolgens de acties en voortgang van de Regionale Woonagenda toegelicht.

Twee moties werden door verschillende partijen voor de vergadering geagendeerd. Progressieve Partij Aalten riep samen met andere partijen op om de reeds in gang gezette onderzoeken naar snelle fietsverbindingen, ook de overige kansrijke verbindingen in de Achterhoek zo snel mogelijk te laten onderzoeken. Gülden Siner-Sir van PRO! Oude IJsselstreek riep samen met andere partijen een motie op om als Achterhoek een brief aan de formateur van het nog te vormen kabinet te sturen. Met  daarin een verzoek dat de bezuinigingen op de ouderenzorg definitief van tafel gaan en voldoende middelen naar de ouderenzorg gaan.

© Foto: RTV Ideaal