Vrijdag 10 februari bezoekt gedeputeerde Peter Kerris de locatie De Kievit in Lichtenvoorde. Vier gemeenten werken hier samen om tijdelijk statushouders op te vangen. Het gaat om de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Al bij binnenkomst weten de statushouders welke gemeente hen uiteindelijk een woning aan zal bieden. “Het is best bijzonder dat vier gemeenten hier op basis van gelijkwaardigheid samenwerken” aldus wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre.

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Het gebouw van Careaz in Lichtenvoorde kwam eind vorig jaar leeg te staan en is tot half augustus beschikbaar als tijdelijke opvanglocatie. Op dit moment wonen er 110 statushouders.

Vanwege de asielcrisis was er maar weinig tijd om de opvang goed voor te bereiden. Het gebouw moest geschikt gemaakt worden en met meubels ingericht. Toen de eerste bewoners werden verwelkomd, was nog niet alles duidelijk. Denk daarbij aan de vergoeding van de kosten en de wettelijke kaders. Bovendien bleek elke gemeente de inburgering anders aan te pakken.

Gedeputeerde Peter Kerris gaat graag in gesprek met de medewerkers en de bewoners van de Kievit.

© Foto: De Kievit