© Foto: RTV Ideaal

De 8 colleges van Burgemeester en Wethouders in de Achterhoek hebben besloten de huidige contracten voor jeugdhulp en Wmo/Wonen niet te verlengen. De contracten lopen nog tot en met 30 juni 2025. Daarna was er de optie om een tweede contractperiode aan te gaan maar daar kiezen de colleges niet voor. Voor inwoners die hulp en ondersteuning vanuit de jeugdhulp of Wmo ontvangen, verandert er met dit besluit nog niets. Zorgaanbieders leveren de hulp en ondersteuning door tot in ieder geval 30 juni 2025.

In de afgelopen periode hebben de Achterhoekse gemeenten een evaluatie uitgevoerd naar de huidige werkwijze en contractering. De colleges benadrukken in hun besluitvorming dat in de nieuwe inkoop veel aandacht moet zijn voor samenwerking. De gemeenten zetten daarvoor zelf de eerste stap, door bindende en duidelijke samenwerkingsafspraken te maken die moeten leiden tot een effectiever en efficiënter besluitvormingsproces. Ook is de wens dat de gemeenten dankzij deze afspraken als één partij optreden richting zorgaanbieders.

Voor inwoners hebben deze besluiten de komende tijd geen gevolgen. Zorgaanbieders zetten hun dienstverlening voort tot in ieder geval 30 juni 2025. Eventuele gevolgen voor inwoners zijn afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe inkoop.