De Provincie Gelderland weigert een vergunning voor de Wet natuurbescherming af te geven voor de beoogde megamestfabriek op bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo. Initiatiefnemer WSB Energy kan het besluit nog aanvechten, maar een deel van de politiek in Oost Gelre wil dat de optie voor de gereserveerde grond niet wordt verlengd. Zo schrijft REGIO8.

De provincie twijfelt aan de duurzaamheid van de mestfabriek, omdat voor de opwekking van de groene energie aardgas nodig is. Daarbij komt het stikstofprobleem; WSB mag de stikstofrechten van stoppende boeren niet overnemen. WSB staat voor Wind Solar Biomassa en is een onderdeel van het Belgische windparkbedrijf Windvision. De Amerikaanse investeringsmaatschappij BlackRock financiert de Europese activiteiten van Windvision, zoals die op de Laarberg. WSB heeft het plan voor de mestfabriek overgenomen van RMS. Dat Duitse bedrijf kondigde negen jaar geleden aan een raffinaderij op te zetten waar jaarlijks 450.000 ton vloeibare mest en 150.000 ton vaste mest (en bermmaaisel) kon worden verwerkt tot biogas, mestkorrels en water. Die mest zou grotendeels afkomstig zijn van Achterhoekse boerderijen, maar daarvoor zou een fabriek van 300.000 ton volstaan.

Inmiddels ligt het beoogde deel op het bedrijventerrein De Laarberg al die jaren braak, in afwachting van de ontwikkelingen. De optie daarop van WSB loopt eind dit jaar af en zou weer voor vier jaar verlengd kunnen worden. De partijen OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos), OOG (Onafhankelijke Oost Gelre), PvdA en D66 dienen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in om die optie niet opnieuw te lichten. “Het moet nu maar eens afgelopen zijn met dit debacle, dat contract voor de grondoptie moet niet verlengd worden”, zegt Paul Wallerbos van OLW. Hij wijst op de jarenlange onrust in met name Groenlo en de onzekerheid voor burgers en boeren. “Bovendien hebben we het over dure industriegrond die schaars is. Hoe lang moet die grond nog braak liggen, terwijl er andere bedrijven zich er graag vestigen?”

De partijen die in Oost Gelre de motie indienen hopen dat er dinsdagavond in Berkelland tijdens de raadsvergadering eenzelfde signaal wordt afgegeven. De Laarberg ligt op grondgebied van zowel Oost Gelre als Berkelland en beide gemeenten zijn mede-aandeelhouder van het bedrijventerrein.

Foto: REGIO8.