De Bronckhorster politiek vindt met een grote meerderheid dat er een nieuwe brug moet komen over de Oude IJssel als vervanger van de Dorpsstraat in Laag-Keppel, die nu als proef is afgesloten met een landbouwsluis. De provincie gaf eerder aan niks te zien in een dergelijk groot project, maar volgens CDA’er Rob Weverink is de geest in het westen van de Achterhoek uit de fles.

“De tijd is er rijp voor”, aldus Weverink, fractievoorzitter van het CDA. “Je ziet dat er ook in Doetinchem ambities zijn op woningbouwgebied, er worden meer huizen gebouwd in alle gebieden. Daardoor komt er meer verkeer, waardoor je dus deze brug echt nodig hebt om een goede verkeersafwikkeling te organiseren.” Het probleem in de Dorpsstraat sleept zich al tientallen jaren voort. Er rijden te veel auto’s door het kleine woonstraatje, maar door de tijdelijke landbouwsluis is een belangrijke doorgaande route verdwenen, wat voor veel onvrede zorgt. Alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen de motie voor de brug, zij willen eerst de resultaten van de proef wachten.

“De motie loopt op de zaken vooruit”, vindt Christina Oosterhoff, raadslid van GroenLinks. “Die roept op tot het zoeken van oplossingen, dat zijn we allemaal van plan en daar is helemaal geen discussie over, maar we hebben wel de resultaten van die proef nodig.” Hier zijn de indieners van de motie volgens Weverink ook het ook mee eens, maar ze willen meer: “Ga ondertussen zoeken naar alternatieven voor een andere oplossing dan de afsluiting met landbouwsluizen. Daarom willen we het college nu alvast aan het werk zetten om te onderzoeken wat mogelijk is.”

Dat alternatief is voor een meerderheid van de Bronckhorster partijen een nieuwe brug, maar daar gaat GroenLinks niet in mee. Nieuw asfalt is volgens die partij nooit de oplossing, bovendien zou de aanleg tientallen jaren duren en tientallen miljoenen euro’s kosten. “De provincie is hier aan zet en die doet het onderzoek en die gaat ook oplossingen verzinnen”, aldus Oosterhoff. “Die gaan het zoeken waar het hoort, op de provinciale wegen en niet op een klein dorpsweggetje dwars door ons prachtige landschap over de Oude IJssel.”

Die provinciale wegen lopen door Doetinchem, waar de gemeenteraad al unaniem zorgen heeft uitgesproken over toegenomen drukte in de stad. Met een brede vuist uit de Achterhoek moet er volgens CDA’er Weverink wat te halen zijn op het provinciehuis: “De wethouder moet aan het werk om de alternatieven te onderzoeken”, geeft de fractievoorzitter aan, die het onderwerp zelf aanhangig wil maken bij de Achterhoek Raad. “Wij zullen ons inzetten om dit Achterhoek-breed te trekken en gezamenlijk met de provincie een oplossing te zoeken voor de verkeersafwikkeling in de West-Achterhoek.”

Verantwoordelijk wethouder Wilko Pelgrom gaf aan blij te zijn dat de indieners van de motie het belang van de resultaten van de proef in te zien. “Het is belangrijk om dat af te wachten want dan weten we waarover we spreken”, aldus Pelgrom. “Dan maken we keuzes niet op emotie, maar op basis van ratio.” Over de wens van de brug geeft hij een waarschuwing mee dat de provincie tot nu toe elke keer heeft aangegeven dat de aanpassingen moeten plaatsvinden op een provinciale wegen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8