Het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek en de gemeente Bronckhorst stelden samen de Lokaal Educatieve Agenda 2023-2026 op, die woensdag werd vastgestled. Het doel van de Lokaal Educatieve Agenda is dat alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Bronckhorst de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Motto is: Gelijke kansen voor kinderen; samen de schouders eronder.

Om de ontwikkelkansen van de jeugd zo maximaal mogelijk te ondersteunen, zijn de doelen gesteld in de agenda. In het jaarplan staat hoe de organisaties dit (school)jaar samenwerken om de doelen te behalen en concrete projecten uit te voeren. De komende periode ligt de focus op de volgende thema’s: kansengelijkheid en kinderarmoede, verbinding passend onderwijs-jeugdhulp, gezonde en weerbare jeugd, brede ontwikkeling en doorgaande leerlijnen en preventie ter voorkoming van uitval.

Binnen elk thema worden projecten uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de deelname aan voorschoolse voorzieningen, een inzichtelijk (buiten)schools aanbod voor gezonde en weerbare jeugd en een aanpak voor kansengelijkheid. De organisaties doen dit in nauw overleg vanuit hun eigen taken en rollen. Voor de uitvoering van projecten is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.

© Foto: RTV Ideaal (archief)