© Foto: Twente Milieu

Het college van de gemeente Berkelland stelt de gemeenteraad voor om het huishoudelijk afval in de gemeente Berkelland per 1 januari 2025 op te laten halen door Twente Milieu. De gemeente organiseert de afvalinzameling op dit moment zelf, maar vindt dat dit in de toekomst niet meer wenselijk is. “Momenteel voeren wij zelf de regie op onze afvalinzameling. Door aan te sluiten bij Twente Milieu is onze dienstverlening niet meer zo kwetsbaar en afhankelijk van enkele medewerkers” aldus wethouder Hans van der Noordt.

Twente Milieu is een inzamelorganisatie waar diverse gemeenten bij aangesloten zijn, zoals Hof van Twente en Haaksbergen. De organisatie heeft geen winstoogmerk, en berekent de werkelijke kosten door aan de gemeenten. Ze hebben veel expertise op het gebied van afvalinzameling en doordat ze op grotere schaal werken, is de organisatie effectief en efficiënt ingericht.

In eerste instantie verandert er niets aan het afvalbeleid. Op den duur zullen de gemeente en Twente Milieu samen bekijken of er veranderingen nodig zijn in de wijze van afval ophalen. Ook zal Twente Milieu het aanspreekpunt worden richting inwoners.