© Foto: 8RHK ambassadeurs

De Achterhoek verwelkomt gemeente Montferland als achtste gemeente. Dat gebeurt binnen het grote samenwerkingsverband van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid verenigd in 8RHK ambassadeurs. Nu officieel, na de op 5 oktober vorig jaar door de gemeenteraad van Montferland positieve stemming over de aansluiting bij de Achterhoek en uittreding bij Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

”Montferland maakt de 8 van 8RHK ambassadeurs compleet. We zijn heel blij dat de gemeente zich weer bij ons aansluit. We hebben elkaar veel te bieden op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Uiteraard wordt onze slagkracht richting Rijk en provincie hierdoor nog groter” aldus Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs. Montferland wordt opnieuw een Achterhoekse gemeente. Acht jaar geleden, toen de Achterhoek onder meer in een andere economische fase besloot minder te bouwen, stapte de gemeente over naar buurregio Arnhem-Nijmegen.

Vanuit de in 2019 vastgestelde Achterhoek Visie wordt regionaal samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt, energie, klimaat, gezondheid en mobiliteit. Binnenkort ontmoeten Montferlandse ambassadeurs hun nieuwe collega’s tijdens onder andere de ‘Achterhoek dag’ waarop het Algemeen Bestuur bestaande uit de acht burgemeesters, de Achterhoek Board en zes thematafels, beide gevuld met bestuurders uit de Achterhoek, gezamenlijk plannen maken en bespreken voor de regio.