De gemeenteraad van Lochem bespreekt tijdens de politieke avonden op 3 en 11 april de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners en organisaties kunnen op 3 april de gemeenteraad laten weten wat hun mening is over deze kernvisies. In de kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

Op maandag 3 april is er een beeldvormende tafel tijdens de extra politieke avond. Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken en zijn hierbij van harte uitgenodigd hun mening over dit onderwerp te delen met de raad. De raadsleden kunnen de ingebrachte meningen meewegen bij het maken van hun beslissing.

Nadat de meesprekers hun bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden op dinsdag 11 april in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken. Naar verwachting is dat op 24 april.

© Foto: RTV Ideaal (archief)