Om te komen tot voldoende toekomstbestendige locaties voor het lokale bedrijfsleven heeft de gemeente Bronckhorst een ontwerp-Omgevingsprogramma werklocaties opgesteld. Op het ontwerp-Omgevingsprogramma kan iedereen reageren vóór 10 mei 2023.

Het Omgevingsprogramma werklocaties is gericht op het faciliteren van de ruimtebehoefte van lokale bedrijven tot 2030. Onderzoeken wijzen uit dat in Bronckhorst een tekort bestaat tussen de 15 en 20 hectare. Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de doelen op het gebied van energietransitie, klimaat en landschap.

Tot en met 9 mei ligt het Ontwerp Omgevingsprogramma Werklocaties ter inzage. Iedereen heeft tijdens deze periode de mogelijkheid om te reageren en een zienswijze in te dienen. Dat kan ondermeer via www.bronckhorst.nl/werklocaties. Op basis van de ingekomen zienswijzen kan het Omgevingsprogramma worden aangepast, om zo de kwaliteit van het uiteindelijke Omgevingsprogramma te verbeteren.

© Foto: RTV Ideaal