In armoede leven kan veel problemen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, wonen en ook sociale problemen. Soms is armoede een tijdelijk probleem maar vaak ook niet. Dan is de kans groot dat armoede wordt overgedragen van ouder op kind. Daar wil het college van B&W en de gemeenteraad van Lochem wat aan doen.

Op korte termijn door de inzet van extra regelingen waar inwoners met een laag inkomen meteen gebruik van kunnen maken én een aanpak voor de lange termijn. Samen met maatschappelijke partners zijn er bestaande regelingen die inwoners die in armoede leven ondersteunen. Deze zijn te vinden op www.checkwaarjerechtophebt.nl

“Maar er is meer nodig. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun
ouders. In de gemeente Lochem is 8 procent van de huishoudens arm en meestal langdurig arm, volgens de Armoedemonitor die we hebben laten uitvoeren. Deze vicieuze cirkel van ‘generatiearmoede’ willen we doorbreken” aldus Wethouder Henk van Zeijts.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met zowel de korte als de lange termijnaanpak. Begin 2022 neemt de raad hierover een besluit.