Lochem is een actieve gemeente waar doorgaans veel leuke en bijzondere evenementen worden georganiseerd. Van groots tot gezellig, voor en door inwoners. Het organiseren van een evenement bracht de laatste jaren veel onzekerheden met zich mee. Toch ziet de gemeente Lochem dat er al evenementen op het programma staan voor komend jaar. Wat er in 2022 allemaal wel of niet kan, is nog onzeker.

Als u een evenement organiseert heeft u een evenementenvergunning nodig. Dat is niet voor niets, er komt namelijk nogal wat kijken bij een evenement. Voor u als organisator maar ook voor de gemeente. Bij de aanvraag voor een evenementenvergunning kijkt de gemeente onder andere naar de maatregelen die de organisatie neemt om te zorgen dat het evenement veilig verloopt. Denk hierbij aan brandveiligheid, de inrichting van het terrein en tegenwoordig de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

De gemeente Lochem vraagt inwoners om een evenementenvergunning op tijd aan te vragen. Het beoordelen van de aanvraag duurt, afhankelijk van de grootte van uw evenement, 8 tot 12 weken bij de gemeente Lochem. Dat komt omdat er soms meer vergunningen of ontheffingen nodig zijn voor een evenement, zoals een verkeersbesluit of een geluidsontheffing. Ook vraagt de gemeente bij grote evenementen om advies bij de brandweer of de politie. Ga naar de website van de gemeente Lochem, www.lochem.nl, om een evenementenvergunning aan te vragen of voor meer informatie.