De gemeente Lochem vraagt inwoners om een vragenlijst in te vullen over de lokale democratie. De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de manier waarop besluiten worden genomen en uitgevoerd en of inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelf meewerken. De mening van inwoners vind de gemeente belangrijk.

De uitkomsten van de vragenlijst zijn heel bruikbaar voor de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren. Het maakt duidelijk hoe inwoners de lokale democratie waarderen en of er wensen zijn om meer samen te werken. “De resultaten helpen bij het bedenken van verbeteracties richting de periode na de verkiezingen”. meldt Wethouder Eric-Jan de Haan op de website van de gemeente.

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen de vragenlijst ‘Lokale Democratie’ invullen van 22 november tot en met 12 december via de website www.lochem.nl/vragenlijst.

Foto: Gemeente Lochem