De gemeente Lochem zet de komende jaren in op het optimaliseren en stimuleren van de bereikbaarheid per fiets. Zo vormt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Om verdere invulling te geven aan de duurzame ambities op het gebied van fietsen werkt de gemeente Lochem aan een specifiek Fietsplan. Het plan moet inzicht geven in de verbeterpunten en prioriteiten. En een agenda vormen voor de uitvoering van maatregelen in de komende jaren.

De gemeente Lochem wil in beeld brengen welke ervaringen er zijn op het gebied van fietsen in de gemeente. Dit doen zij met een enquête. Op de website van de gemeente Lochem staat de link naar de enquête, deze is tot maandag 3 oktober 2023 in te vullen. Met deze resultaten ziet de gemeente Lochem nog beter wat er nodig is om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.

Naast de enquête voert de gemeente Lochem een netwerkscan uit. Hierbij brengen zij de inrichtingskenmerken zoals verharding, breedte, onderhoudsstaat en voorzieningen voor de utilitaire hoofdfietsroutes en de recreatieve fietsroutes in beeld. Door het uitvoeren van deze netwerkscan krijgt de gemeente Lochem meer inzicht in de huidige kwaliteit van hun fietsroutes.

© Foto: RTV Ideaal