Woningcorporatie Viverion wil 47 sociale huurwoningen bouwen aan de Zuiderbleek in Lochem. De gemeente heeft toegezegd in principe hieraan mee te werken. De wens is om meer sociale huurwoningen te bouwen in onze gemeente. Woningbouw aan de Zuiderbleek is daarvoor een mooie locatie. Wel is een voorwaarde dat er voldoende parkeergelegenheid komt en blijft voor de parkeerders in het gebied

Er is grote vraag naar sociale huur in Lochem. Vooral naar sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. Het plan van Viveron is om ongeveer 38 appartementen voor ouderen en 9 eco-studio’s voor jongeren te bouwen. “Er ligt nu een mooi en goed afgewogen plan met oog voor de omgeving. Ook de wensen van de school en de kinderopvang zijn na goed overleg verwerkt in het ontwerp. Ik vind dat we hiermee een goede invulling geven aan de locatie” aldus directeur-bestuurder van Viverion, Tonita Garritsen.

Eco-studio’s zijn een nieuw concept voor Viverion. Viverion wil studio’s realiseren van hout en andere duurzame materialen, met een vloeroppervlak van maximaal 35 m2 als een ecologische woonvorm voor jongeren tot 27 jaar. Er wordt gebruikt gemaakt van een tijdelijk huurcontract waardoor de woningen beschikbaar blijven voor jongeren. Voor de eco-wooneenheden geldt de afspraak dat bewoners bij het in gebruik nemen van de woning geen auto bezitten.

© Foto: Viverion